Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història


12 comentaris

Cabanes. Casals amb història

Antònia Gimbernat i Gou. Cabanes. Casals amb història. Ajuntament de Cabanes, 2021

A totes les poblacions s’hi apleguen unes quantes famílies que durant llargs períodes de temps, per la seva situació econòmica i social, han ocupat els llocs clau des d’on han determinat el desenvolupament del municipi. Amb el temps, aquests llinatges han bastit els edificis singulars que, encara avui en dia, marquen empremta dins el teixit urbanístic dels nostres pobles i, alhora, són les famílies que ens ofereixen més informació documental.
Prenent com a punt de partida la descripció dels grans casals de Cabanes, alguns encara ara ben conservats, i d’altres malmesos o ja desapareguts, el llibre ressegueix l’origen i les vivències de les famílies que hi van viure i els lligams que es van establir entre les diferents nissagues alhora que ens desvetlla petites històries i anècdotes del municipi i de l’època.
Després d’un apartat dedicat als orígens del poble, amb el recull cronològic d’alguns documents que donen fe de la seva existència des de fa més de 1000 anys, aquest llibre segueix un itinerari a través de diversos indrets i carrers per descriure els diferents casals i la genealogia, fets, i anècdotes de les famílies que els van aixecar i mantenir, algunes documentades des dels segles XIII i XIV.
Les descripcions, entre poètiques i realistes, que Montserrat Vayreda va dedicar a Cabanes dins la seva obra «Els pobles de l’Alt Empordà», publicada per primera vegada el 1979, ens acompanyen a l’inici de cadascun dels capítols.

IntroduccióFonts i bibliografia

Casals i famílies:

 1. Mas de Sant Feliu de Cadins: Els Puig Casadevall · Els Pont (àlies Romaguera) · Els Gorgot · Els Aguer
 2. Can Carreras: Dels Corcoll als Despuig · Els Carreras · Els Conill · Els Puig
 3. Mas Ribas: Els Maimó i els Ribas
 4. Can Brusés i can Mont
 5. Els Ramis
 6. Can Turà: Els Pagès-Bassols
 7. Can Vanover: Els Vergés-Brugat
 8. Porxada de Les Voltes-Mas Roca: Els Roca i els Albert
 9. El Casino: Els Gimbernat

Algunes de les imatges del llibre

 • Carrer Fondac i portal de can Brusés. Any 1982. Font: Gil Capallera


Cartell i fotos de presentació del llibre (14/7/2021) – Fotos de Xavi Toral i Josep M. Dacosta

 • Foto: Xavi Toral
 • Foto: Xavi Toral
 • Foto: Josep M. Dacosta
 • Foto: Xavi Toral
 • Foto: Josep M. Dacosta
 • Foto: Xavi Toral
 • Foto: Xavi Toral
 • Foto: Xavi Toral
 • Foto: Xavi Toral
 • Foto: Àlex Hernández

Mapa de situació dels casals


2 comentaris

Joan Albert Roca (1783-?)

Més informació: Cabanes. Casals amb història

Joan Albert Roca (1783-?) protagonista de la inscripció que hi ha a l’entrada de Les Voltes:
Solar público de bóvedas edificadas por Juan Albert. Año 1858 Inscripcio

Joan Albert Roca va néixer a Borrassà, d’on era originària la seva família paterna i no sembla que hagués viscut mai a Cabanes, si més no, de forma estable.

Les propietats i la relació que va tenir amb el poble li venien de part de la família materna que era de Cabanes.

Joan Albert va ser batejat a la parròquia de Sant Andreu de Borrassà el 17 de març de 1783. Fill de Miquel Albert Martra, de Borrassà i de Francesca Roca Sorrell, de Cabanes, casats el 8 de març de 1779, a Cabanes.

 • Avis paterns: Jaume Albert i Ballell, de Borrassà i  Anna Martra i Pau, filla del cirurgià d’Avinyonet, casats el 27/7/1755
 • Avis materns: Narcís Miquel Roca, fill de Lladó [Narcís Roca Miquel, de Cabanes] i Maria Miquel y Roca y Surrell [Maria Sorrell], de St. Pere Pescador, casats l’octubre de 1749
 • Padrins: Joan Martra i Pau, d’Avinyonet i Rosa Miquel Roca, donzella

Francesca Roca Sorrell (1757-?)

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Filla de Narcís Roca i Miquel, pagès de Cabanes i de Maria [Roca y Miquel] y Sorrell Gallet, Francesca Roca va ser batejada a Cabanes el dia 1 de setembre de 1757. Els seus padrins foren Josep Casadevall, mestre de minyons, i Francesca Llombart, pagesa de Creixell (Borrassà)

Narcís Roca i Maria Sorrell, casats a Cabanes l’octubre de 1749, van tenir almenys aquests fills:

 • Josep Roca Sorrell (novembre, 1750) clergue de Cabanes. Testament de Josep Roca (1781), prevere resident a Cabanes, fill de Narcís Roca Miquel i Maria Roca Sorrell, difunts, pagesos de Cabanes. ACAE110-192-T2-497. Al testament nomena marmessors a la seva germana Rosa i a Jaume Pont i Germànico (pare)
 • Jerònima Roca Sorrell (juny, 1755)
 • Francesca Roca Sorrell (setembre, 1757-?) casada a Cabanes amb Miquel Albert Martra, de Borrassà, el 8 de març de 1779
 • Maria Roca Sorrell (maig, 1763-?)
 • Rosa Roca Sorrell (novembre,  1766-?)
 • Francesca Roca Sorrell (març, 1770)

Joan Albert i Roca es va casar en primeres núpcies, amb Maria Angela Vidal i degueren instal·lar-se a Figueres, ja que la seva filla Dolors, consta que hi va néixer.

Dolors Albert i Vidal es va casar amb Lluís Díaz Genover, el juny de 1864.

Després de morir la seva esposa, el 26 d’abril de 1843, Joan Albert es va tornar a casar amb Dolors Reig i de Pol, de la família Reig de Vilabertran, i també van fixar la residència a Figueres.

El 1919, Vicenç Cusí i Vidal va comprar la casa, que després es va convertir en el Cafè de Ca la Lina, a Dolors Albert Vidal, vda. Díaz, filla de Joan Albert Roca. La finca del carrer Tetuán es va segregar de la casa coneguda com Manso Roca (c/ Tetuán, 10, 12, 14 i 16), cosa que confirma la relació entre Joan Albert Roca i la família Roca de Cabanes.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.