Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història


2 comentaris

Joan Albert Roca (1783-?)

Més informació: Cabanes. Casals amb història

Joan Albert Roca (1783-?) protagonista de la inscripció que hi ha a l’entrada de Les Voltes:
Solar público de bóvedas edificadas por Juan Albert. Año 1858 Inscripcio

Joan Albert Roca va néixer a Borrassà, d’on era originària la seva família paterna i no sembla que hagués viscut mai a Cabanes, si més no, de forma estable.

Les propietats i la relació que va tenir amb el poble li venien de part de la família materna que era de Cabanes.

Joan Albert va ser batejat a la parròquia de Sant Andreu de Borrassà el 17 de març de 1783. Fill de Miquel Albert Martra, de Borrassà i de Francesca Roca Sorrell, de Cabanes, casats el 8 de març de 1779, a Cabanes.

  • Avis paterns: Jaume Albert i Ballell, de Borrassà i  Anna Martra i Pau, filla del cirurgià d’Avinyonet, casats el 27/7/1755
  • Avis materns: Narcís Miquel Roca, fill de Lladó [Narcís Roca Miquel, de Cabanes] i Maria Miquel y Roca y Surrell [Maria Sorrell], de St. Pere Pescador, casats l’octubre de 1749
  • Padrins: Joan Martra i Pau, d’Avinyonet i Rosa Miquel Roca, donzella

Francesca Roca Sorrell (1757-?)

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Filla de Narcís Roca i Miquel, pagès de Cabanes i de Maria [Roca y Miquel] y Sorrell Gallet, Francesca Roca va ser batejada a Cabanes el dia 1 de setembre de 1757. Els seus padrins foren Josep Casadevall, mestre de minyons, i Francesca Llombart, pagesa de Creixell (Borrassà)

Narcís Roca i Maria Sorrell, casats a Cabanes l’octubre de 1749, van tenir almenys aquests fills:

  • Josep Roca Sorrell (novembre, 1750) clergue de Cabanes. Testament de Josep Roca (1781), prevere resident a Cabanes, fill de Narcís Roca Miquel i Maria Roca Sorrell, difunts, pagesos de Cabanes. ACAE110-192-T2-497. Al testament nomena marmessors a la seva germana Rosa i a Jaume Pont i Germànico (pare)
  • Jerònima Roca Sorrell (juny, 1755)
  • Francesca Roca Sorrell (setembre, 1757-?) casada a Cabanes amb Miquel Albert Martra, de Borrassà, el 8 de març de 1779
  • Maria Roca Sorrell (maig, 1763-?)
  • Rosa Roca Sorrell (novembre,  1766-?)
  • Francesca Roca Sorrell (març, 1770)

Joan Albert i Roca es va casar en primeres núpcies, amb Maria Angela Vidal i degueren instal·lar-se a Figueres, ja que la seva filla Dolors, consta que hi va néixer.

Dolors Albert i Vidal es va casar amb Lluís Díaz Genover, el juny de 1864.

Després de morir la seva esposa, el 26 d’abril de 1843, Joan Albert es va tornar a casar amb Dolors Reig i de Pol, de la família Reig de Vilabertran, i també van fixar la residència a Figueres.

El 1919, Vicenç Cusí i Vidal va comprar la casa, que després es va convertir en el Cafè de Ca la Lina, a Dolors Albert Vidal, vda. Díaz, filla de Joan Albert Roca. La finca del carrer Tetuán es va segregar de la casa coneguda com Manso Roca (c/ Tetuán, 10, 12, 14 i 16), cosa que confirma la relació entre Joan Albert Roca i la família Roca de Cabanes.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.