Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història


12 comentaris

Cabanes. Casals amb història

Antònia Gimbernat i Gou. Cabanes. Casals amb història. Ajuntament de Cabanes, 2021

A totes les poblacions s’hi apleguen unes quantes famílies que durant llargs períodes de temps, per la seva situació econòmica i social, han ocupat els llocs clau des d’on han determinat el desenvolupament del municipi. Amb el temps, aquests llinatges han bastit els edificis singulars que, encara avui en dia, marquen empremta dins el teixit urbanístic dels nostres pobles i, alhora, són les famílies que ens ofereixen més informació documental.
Prenent com a punt de partida la descripció dels grans casals de Cabanes, alguns encara ara ben conservats, i d’altres malmesos o ja desapareguts, el llibre ressegueix l’origen i les vivències de les famílies que hi van viure i els lligams que es van establir entre les diferents nissagues alhora que ens desvetlla petites històries i anècdotes del municipi i de l’època.
Després d’un apartat dedicat als orígens del poble, amb el recull cronològic d’alguns documents que donen fe de la seva existència des de fa més de 1000 anys, aquest llibre segueix un itinerari a través de diversos indrets i carrers per descriure els diferents casals i la genealogia, fets, i anècdotes de les famílies que els van aixecar i mantenir, algunes documentades des dels segles XIII i XIV.
Les descripcions, entre poètiques i realistes, que Montserrat Vayreda va dedicar a Cabanes dins la seva obra «Els pobles de l’Alt Empordà», publicada per primera vegada el 1979, ens acompanyen a l’inici de cadascun dels capítols.

IntroduccióFonts i bibliografia

Casals i famílies:

 1. Mas de Sant Feliu de Cadins: Els Puig Casadevall · Els Pont (àlies Romaguera) · Els Gorgot · Els Aguer
 2. Can Carreras: Dels Corcoll als Despuig · Els Carreras · Els Conill · Els Puig
 3. Mas Ribas: Els Maimó i els Ribas
 4. Can Brusés i can Mont
 5. Els Ramis
 6. Can Turà: Els Pagès-Bassols
 7. Can Vanover: Els Vergés-Brugat
 8. Porxada de Les Voltes-Mas Roca: Els Roca i els Albert
 9. El Casino: Els Gimbernat

Algunes de les imatges del llibre

 • Carrer Fondac i portal de can Brusés. Any 1982. Font: Gil Capallera


Cartell i fotos de presentació del llibre (14/7/2021) – Fotos de Xavi Toral i Josep M. Dacosta

 • Foto: Xavi Toral
 • Foto: Xavi Toral
 • Foto: Josep M. Dacosta
 • Foto: Xavi Toral
 • Foto: Josep M. Dacosta
 • Foto: Xavi Toral
 • Foto: Xavi Toral
 • Foto: Xavi Toral
 • Foto: Xavi Toral
 • Foto: Àlex Hernández

Mapa de situació dels casals


1 comentari

Família Gimbernat

Més informació: Cabanes. Casals amb història

El cognom Gimbernat apareix per primera vegada als registres parroquials de Cabanes, l’any 1780, amb el casament de Vicens Roqui Vidal, de Cabanes amb Marta Anna Gimbernat Vilar, d’Ordis, i dos anys més tard, el 1782, amb el casament d’Isidre Gimbernat Teixidor, d’Ollers, amb Maria Àngela Frasquet Pastoret, de Cabanes. Tots els Gimbernat que encara queden a Cabanes són descendents d’Isidre Gimbernat i Àngela Frasquet.

Els primers personatges coneguts de la nissaga dels Gimbernat d’Ollers es remunten a finals del segle XIII.

A partir de les dades obtingudes als diferents registres parroquials, s’ha pogut descriure, amb tota fiabilitat, els afers de la família fins a mitjans del segle XVIII, amb Salvi i Elisabet, els pares d’Isidre Gimbernat, d’Ollers.  El registre dels bateigs d’Ollers comencen el 1601 i és aquest any, a la quarta entrada del llibre on ja es troba el primer “Gimbernat” amb el naixement d’un fill de Sebastià Gimbernat: “Vuy als 1 de juny 1601 fonch batejat … Gimbernat fill de Sabastia Gimbernat y de sa muller de la Serra foren padrins lo senyor Marti Gimbernat del Puig i padrina mado Alisabet Llobera … de Olles.

Al llarg dels segles XVII i XVIII, als registres parroquials d’Ollers hi sovintegen les entrades amb el cognom Gimbernat tot seguint els naixements i defuncions de dues branques familiars: els Gimbernat de la Serra [nissaga d’Isidre Gimbernat Teixidor], nom que segurament prové del veïnat de la Serra, la zona on hi havia i encara es conserva la casa familiar, i els Gimbernat del Puig.

Altres dades s’han obtingut a les genealogies del Sr. Fernando Viader i a l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany a partir de la documentació de les famílies dels pares de l’Isidre Gimbernat Teixidor1743-Capitols matrimonials

Més informació:

 • … Fuimos a dar a un pobre hotel, en la Rue de Trévise: adonde me mandó Modesto Puigdevall, porque allí trabajaba Miguel, su hermano (Modesto, el que llegó a ser dueño del Restaurant Silvain, en México, y que había sido criado de mi padre en París)… A: Alfonso Reyes 1889-1959 . Revista Biblioteca de México, 97-98 (2007) Pàg. 64