Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història


1 comentari

Família Gimbernat

Més informació: Cabanes. Casals amb història

El cognom Gimbernat apareix per primera vegada als registres parroquials de Cabanes, l’any 1780, amb el casament de Vicens Roqui Vidal, de Cabanes amb Marta Anna Gimbernat Vilar, d’Ordis, i dos anys més tard, el 1782, amb el casament d’Isidre Gimbernat Teixidor, d’Ollers, amb Maria Àngela Frasquet Pastoret, de Cabanes. Tots els Gimbernat que encara queden a Cabanes són descendents d’Isidre Gimbernat i Àngela Frasquet.

Els primers personatges coneguts de la nissaga dels Gimbernat d’Ollers es remunten a finals del segle XIII.

A partir de les dades obtingudes als diferents registres parroquials, s’ha pogut descriure, amb tota fiabilitat, els afers de la família fins a mitjans del segle XVIII, amb Salvi i Elisabet, els pares d’Isidre Gimbernat, d’Ollers.  El registre dels bateigs d’Ollers comencen el 1601 i és aquest any, a la quarta entrada del llibre on ja es troba el primer “Gimbernat” amb el naixement d’un fill de Sebastià Gimbernat: “Vuy als 1 de juny 1601 fonch batejat … Gimbernat fill de Sabastia Gimbernat y de sa muller de la Serra foren padrins lo senyor Marti Gimbernat del Puig i padrina mado Alisabet Llobera … de Olles.

Al llarg dels segles XVII i XVIII, als registres parroquials d’Ollers hi sovintegen les entrades amb el cognom Gimbernat tot seguint els naixements i defuncions de dues branques familiars: els Gimbernat de la Serra [nissaga d’Isidre Gimbernat Teixidor], nom que segurament prové del veïnat de la Serra, la zona on hi havia i encara es conserva la casa familiar, i els Gimbernat del Puig.

Altres dades s’han obtingut a les genealogies del Sr. Fernando Viader i a l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany a partir de la documentació de les famílies dels pares de l’Isidre Gimbernat Teixidor1743-Capitols matrimonials

Més informació:

  • … Fuimos a dar a un pobre hotel, en la Rue de Trévise: adonde me mandó Modesto Puigdevall, porque allí trabajaba Miguel, su hermano (Modesto, el que llegó a ser dueño del Restaurant Silvain, en México, y que había sido criado de mi padre en París)… A: Alfonso Reyes 1889-1959 . Revista Biblioteca de México, 97-98 (2007) Pàg. 64