Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història


5 comentaris

Joventut Democràtica

Vegeu també: Societats i Mutualitats  – Sindicat AgrícolaSecció Teatral

L’Associació Instructiva i Recreativa «Joventut Democràtica» tenia la seu al local del Sindicat Agrícola, l’actual Local Social.

Es va constituir formalment l’1 de febrer de 1932, amb la finalitat de fomentar la cultura i l’esbarjo però s’havia creat el 1931 i, en els seus inicis, es va instal·lar a la sala del municipi a l’espera de la fundació del Sindicat que va tenir lloc l’any següent.

Estatuts de la “Asociación Instructiva y Recreativa Juventud Democrática”.

La primera junta directiva estava formada per:Juventud Democratica_1

 • President: Josep Llombart Llensa
 • Vice-president: Joan Pey Costei
 • Recaptador: Salvador Amer Serra. Dipositari: Pere Martí Casadevall
 • Vocals: Joan Vergés Noguera i Joan Noguer Pomés
 • Secretari: Joan Batllori Noguer. Vice-secretari: Josep Noguer Guerra

La seva ideologia es manifesta en aquestes paraules del corresponsal de l’Empordà Federal : setmanari d’U.F.N.R. (6/2/1932): … si fins avui els dirigents de cada localitat, obeïnt les màximes dels governants han procurat tenir sotmès el poble al caciquisme per continuar imperant valent-se de la ignorància, d’aquí endavant aquest estel de joventut que empren aquesta magna obra de resorgiment procurarà exterminar per sempre aquesta pesta borbònica, ficada dintre les consciències de gent sense ideologia que mancada de l’instrucció necessària no és donen compte encara del canvi de règim que s’ha operat en tot el país i que per desgràcia no coneixem gaire en les poblacions rurals

Cal destacar el segell de l’associació amb el triangle maçònic coronat amb la gorra frígia, símbols del republicanisme.

El mes de juny del mateix any, el president Josep Llombart, jove veterinari de 22 anys, va ser destinat a Palamós, i el va substituir Joan Pey Costei. Empordà Federal : setmanari d’U.F.N.R. 18/6/1932.

Gràcies a la donació del Sr. Pere Serra Colomer l’arxiu compta amb els Estatuts de l’Associació i el llibre de comptes de la Secció Teatral

Documents:

 • 1932.- 
  • 30 de gener. Josep Llombart, junt amb els altres regidors republicans, demana al Ple l’ús de “la Sala” per a l’Asociación Instructiva y Recreativa Juventud Democrática i que se’ls hi llogui per 5 anys la «Escuela Vieja» per poder portar a terme les activitats organitzades per la secció “Joventut Democràtica”. S’acorda cedir-los el seu ús per tres mesos mentre es tramita el lloguer. Hauran de pagar 3 pessetes mensuals per la llum i altres despeses, amb la condició que l’Ajuntament en pot fer ús per eleccions, mítings o altres reunions
  • 8 d’abril. Terrats i una llarga llista de veïns impugnen el pressupost municipal. En el seu escrit llegit al Ple argumenten que el pressupost és partidista i que pretén dificultar la vida municipal rebaixant la dotació dedicada a serveis essencials. Es queixen d’unes obres innecessàries que es volen fer a la Sala municipal, valorades en 5.741,65 pessetes i que es cedeixi casi gratuïtament aquesta Sala a un determinat grup polític (republicans) que en gaudeix amb els impostos de tots. Fan una relació de totes les partides que s’han rebaixat per aconseguir la satisfacció dels interessos dels regidors republicans, molts d’ells membres de la junta de l’Associació Instructiva i Recreativa «Joventut Democràtica”.
  • De Cabanes. Festa de Sant Isidre. Primera festa de l’Associació Instructiva i Recreativa «Joventut Democràtica» Empordà Federal, 14/05/1932, pàg. 5
 • 1933/37.- L’entitat comptava amb una Secció Teatral de la qual es conserva el llibre de comptes
 • 1933.-  L’entitat celebra la primera festa major. Empordà Federal : setmanari d’U.F.N.R. 21/1/1933
 • 1933, 12 de juliol.- Conferència a càrrec del nou professor senyor Ramon Tamarit, sobre el tema de palpitant actualitat «Com deu ésser l’Escola segons la Constitució Espanyola“. Empordà Federal : setmanari d’U.F.N.R., 29/7/1933
 • 1934.- Comarcals. De Cabanes. El passat dia 22, la Secció «Joventut Democràtica» posà en escena el drama en tres actes «Solitut» … Empordà Federal, 27/1/1934

Recull de premsa:


1 comentari

Metges

Vegeu també: Dispensari municipal

Segle XVIII

 • Sunyer, Tomàs i Pere (pare i fill) van viure i exercir com a metges de Cabanes, al llarg del segle XVIII.
  • Tomàs Sunyer (Torroella de Montgrí, 1702-Cabanes, 1765)
  • Pere Sunyer (Cabanes, 1738-1797)
 • El 1730, actuant com a testimoni d’un testament signat a Vilarnadal, hi apareix Llorenç Ricart, cirugià de Cabanes
 • El 1753 vivia a Cabanes el cirurgià Anton Forment
 • El 21 de febrer de 1794 moria, als 33 anys, Benet Mach, cirurgià, natural de Figueres i habitant a Cabanes. Benet era fill d’Ignasi Mach i Maria Gibert i estava casat amb Maria Sardà

Segle XIX

 • Blaha Casals, Gregori (Mataró, ?-Cabanes, 1836). Va exercir a Cabanes
 • Carreras y Ugas, Pelegrin de.- Natural de Viladamat, metge de Cabanes a mitjans del s. XIX. El 14 de desembre de 1863, ja vidu, es va casar a Llers amb Anna Sibecas Bonal, de Llers.

Segle XX

 • … 1906 … Centelles, Josep. El 1906 era metge de Cabanes. Devia ser: Josep Centelles Aragó (1852-1929), natural de Coves de Vinromà (Tortosa), metge i veí de Peralada. El març de 1884 Josep s’havia casat amb Antònia Pagès i Prim, filla de Joaquim Pagès i Portell i Carme Prim de Conill, tots de Cabanes i llavors propietaris de la Torre. Amb aquest casament l’edificació va passar als Centelles. El 22 de juny de 1925, Josep Centelles i Aragó i el seu fill Josep Centelles i Pagès, van vendre la Torre i la casa annexa a Jaume Pagès Massot i a la seva filla Caterina Pagès i Borrell. El 1944 el seu fill la va tornar a vendre als Centelles. Josep Centelles Aragó es va jubilar el 1927, després de 40 anys de professió. Fou substituït per Narcís Heras Vicens. La Veu de l’Empordà, 9/4/1927, pàg. 4. Morí el desembre de 1929. Possiblement abans de 1927 ja havia deixat de ser metge titular de Cabanes. La falta dels llibres d’actes dels anys 1907-1909 ens impedeix documentar-ho.
 • 1910.  Arana Vallés, Ramon. Va ser nomenat metge titular de Cabanes al Ple del 9 de juliol de 1910. Dimiteix el desembre del mateix any. El 1926 era a Tordera on impartia una conferència: “Algunos conceptos sobre tuberculosis”.
 • 1911. Vila Moreno, Josep Maria. Nomenat metge interí al Ple de 8 de gener de 1911
 • 1916-1936  | 1939-1941. Capmany Coll, Ramon (1892-?). Fill de d’Enric Capmany Quintana, farmacèutic, i de Carme Coll Traver, va néixer a Figueres el 1892. Mentre estudiava a l’Institut, el 1907, va ser premiat en Religió, Física i Fisiologia i Higiene i el 1908, en Història Natural. El 1913 va participar en el sorteig per entrar a l’exèrcit. Va arribar a Cabanes el 1916. El 1919 es va casar a Figueres amb Rosa Pons Serena, natural de Palafrugell. Des del 1927 també feia de metge de Peralada ja que les dues poblacions estaven mancomunades legalment. Al Ple del 15 de juliol de 1935 s’informa que el Dr. Capmany ha manifestat que cal mancomunar-se amb un altre poble per tenir el mateix metge. Es comenta que mancomunar-se amb Peralada seria millor que fer-ho amb Vilabertran, però tema es deixa pendent   L’acta del ple municipal del 27 d’agost de 1935 hi diu … Atendiendo que este pueblo de Cabanas tiene cubierta su plaza de médico titular desempeñándola D. Ramón Capmany Coll desde el año 1916 y que este facultativo es el único médico que desde dicho año y en la actualidad ejerce su profesión en Cabanas y el único también que presta su asistencia a la totalidad de las familias pudientes y a los comprendidos en la Beneficiencia municipal …   l’acta del 30 d’agost de 1936 explica … Vist que el Metge …  d’aquest Municipi Srs Ramon Campmany Coll …  han abandonat llurs càrrecs, ignorant-se el seu actual parador, s’acorda declarar-los cessants, amb pèrdua de tots els drets … es nomena amb caràcter interí pel càrrec de Metge titular al veí de Figueres, Sr. Joan Brusés i Majó … Ramon Campmany va passar a la zona nacional. Acabada la guerra civil va tornar a Cabanes i el 1940, essent metge titular de Peralada, escriu una carta de recomanació per a un comerciant de Figueres afiliat a ERC. A: Delgado Lara, Esther. Perseguir les idees. Estudi dels casos de repressió franquista a Figueres. INS Narcís Monturiol, 2015
  • 1932, 11 de gener. Narcís Heras demana a l’Ajuntament de Cabanes que declari vacant la plaça de Metge Titular i se li concedeix interinament. S’acordà estudiar el tema.
  • 1932, 13 de febrer. El Ple Municipal acorda declarar vacant la plaça de Metge Titular de Cabanes i convocar oposicions. El propietari de la plaça hauria de residir al poble i cobraria 2.000 pessetes anuals.
  • 1932, 21 de març. Al Ple s’informa que Vilabertran no accepta mancomunar-se amb Cabanes per tenir el mateix metge fins que no dimiteixi el Sr. Cusí.
 • 1936 … Brusés Majó, Joan (Figueres, 1894-1970). Fill de Josep Brusés Vergés (Figueres, 1864-1925) i de Teresa Majó Vidal, el 31 d’agost de 1936 va obtenir la plaça de metge interí de Cabanes.
  • Brusés Portell, Joan (Cabanes, 1827-Figueres, 1891)  Fill de la família Brusés va néixer a Cabanes l’any 1827 i va exercir com a metge a Figueres.
 • 1939-1941. Campmany Coll, Ramon. El juliol de 1939 ja tornava a ser el metge del poble. L’adjudicació de la plaça de metge titular de “Cabanas y agregados” va aparèixer al BOE del 2 d’octubre de 1940.
 • 1941-1977. Metges Heras, pare i fill
  • 1941-1973. Narcís Heras i Vicens (Cabanes, 1903-Figueres 1979)
  • 1960-1977. Jordi Heras i Trias (Peralada, 1933-Figueres, 2018)
 • 1977-1993. Guardiola Mallol, Veremundo (1928-2016)
 • 1993.- El metge titular fou Dr. Xavier Moncosí de Borbón (en comissió de serveis),  però per llicència reglamentària qui va atendre els pacients va ser el Dr. Xavier Carmelo. A l’octubre de 1993 el Dr. Carmelo va ser traslladat a Cadaqués com a metge titular.
 • 1993-1998. Santiago i Pla, Josefina (metgessa interina). El 31 d’octubre de 1998 se li va retre l’acte d’acomiadament.
 • 1998-?. Álvarez i Rigol, Sebastià (fins passat el 2002, data de creació d’Albera Salut)
 • >2002-2022. Fortià Camós, Rosa. El 7 d’octubre de 2022 va fer l’última visita al dispensari de Cabanes. Des d’aquest moment va passar a ser la metgessa de: Sant Climent Sescebes, Espolla i Mollet de Peralada. Amb ella també va marxar l’infermer Pere Sors Cufí.
 • 2022-?. Iribarne, Tanit. Des del 10 d’octubre de 2022. Infermera: Sílvia Rubio Viladomat.