Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història


5 comentaris

Joventut Democràtica

Vegeu també: Societats i Mutualitats  – Sindicat AgrícolaSecció Teatral

L’Associació Instructiva i Recreativa «Joventut Democràtica» tenia la seu al local del Sindicat Agrícola, l’actual Local Social.

Es va constituir formalment l’1 de febrer de 1932, amb la finalitat de fomentar la cultura i l’esbarjo però s’havia creat el 1931 i, en els seus inicis, es va instal·lar a la sala del municipi a l’espera de la fundació del Sindicat que va tenir lloc l’any següent.

Estatuts de la “Asociación Instructiva y Recreativa Juventud Democrática”.

La primera junta directiva estava formada per:Juventud Democratica_1

 • President: Josep Llombart Llensa
 • Vice-president: Joan Pey Costei
 • Recaptador: Salvador Amer Serra. Dipositari: Pere Martí Casadevall
 • Vocals: Joan Vergés Noguera i Joan Noguer Pomés
 • Secretari: Joan Batllori Noguer. Vice-secretari: Josep Noguer Guerra

La seva ideologia es manifesta en aquestes paraules del corresponsal de l’Empordà Federal : setmanari d’U.F.N.R. (6/2/1932): … si fins avui els dirigents de cada localitat, obeïnt les màximes dels governants han procurat tenir sotmès el poble al caciquisme per continuar imperant valent-se de la ignorància, d’aquí endavant aquest estel de joventut que empren aquesta magna obra de resorgiment procurarà exterminar per sempre aquesta pesta borbònica, ficada dintre les consciències de gent sense ideologia que mancada de l’instrucció necessària no és donen compte encara del canvi de règim que s’ha operat en tot el país i que per desgràcia no coneixem gaire en les poblacions rurals

Cal destacar el segell de l’associació amb el triangle maçònic coronat amb la gorra frígia, símbols del republicanisme.

El mes de juny del mateix any, el president Josep Llombart, jove veterinari de 22 anys, va ser destinat a Palamós, i el va substituir Joan Pey Costei. Empordà Federal : setmanari d’U.F.N.R. 18/6/1932.

Gràcies a la donació del Sr. Pere Serra Colomer l’arxiu compta amb els Estatuts de l’Associació i el llibre de comptes de la Secció Teatral

Documents:

 • 1932.- 
  • 30 de gener. Josep Llombart, junt amb els altres regidors republicans, demana al Ple l’ús de “la Sala” per a l’Asociación Instructiva y Recreativa Juventud Democrática i que se’ls hi llogui per 5 anys la «Escuela Vieja» per poder portar a terme les activitats organitzades per la secció “Joventut Democràtica”. S’acorda cedir-los el seu ús per tres mesos mentre es tramita el lloguer. Hauran de pagar 3 pessetes mensuals per la llum i altres despeses, amb la condició que l’Ajuntament en pot fer ús per eleccions, mítings o altres reunions
  • 8 d’abril. Terrats i una llarga llista de veïns impugnen el pressupost municipal. En el seu escrit llegit al Ple argumenten que el pressupost és partidista i que pretén dificultar la vida municipal rebaixant la dotació dedicada a serveis essencials. Es queixen d’unes obres innecessàries que es volen fer a la Sala municipal, valorades en 5.741,65 pessetes i que es cedeixi casi gratuïtament aquesta Sala a un determinat grup polític (republicans) que en gaudeix amb els impostos de tots. Fan una relació de totes les partides que s’han rebaixat per aconseguir la satisfacció dels interessos dels regidors republicans, molts d’ells membres de la junta de l’Associació Instructiva i Recreativa «Joventut Democràtica”.
  • De Cabanes. Festa de Sant Isidre. Primera festa de l’Associació Instructiva i Recreativa «Joventut Democràtica» Empordà Federal, 14/05/1932, pàg. 5
 • 1933/37.- L’entitat comptava amb una Secció Teatral de la qual es conserva el llibre de comptes
 • 1933.-  L’entitat celebra la primera festa major. Empordà Federal : setmanari d’U.F.N.R. 21/1/1933
 • 1933, 12 de juliol.- Conferència a càrrec del nou professor senyor Ramon Tamarit, sobre el tema de palpitant actualitat «Com deu ésser l’Escola segons la Constitució Espanyola“. Empordà Federal : setmanari d’U.F.N.R., 29/7/1933
 • 1934.- Comarcals. De Cabanes. El passat dia 22, la Secció «Joventut Democràtica» posà en escena el drama en tres actes «Solitut» … Empordà Federal, 27/1/1934

Recull de premsa: