Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història


1 comentari

Fita de terme o molló

Una fita és una pedra treballada, disposada verticalment en un terreny, o bé una marca gravada en una roca. Té com a missió senyalar els límits d’un municipi, una finca particular o uns boscos comunals respecte a d’altres de la mateixa naturalesa. Les dimensions acostumen a ésser d’uns dos pams d’altura en les propietats rústiques i força més altes quan assenyalen un terme municipal o parroquial i molt sovint duen inscripcions. És probable que derivin dels mil·liaris que els romans col·locaven a les seves vies.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Actualment moltes de les fites que marcaven els termes dels nostres camps han desaparegut o estan enterrades, però encara en queden algunes:

  • Se’n conserven unes quantes amb la inscripció “CP” que marcaven les propietats del comte de Peralada
  • Al camí d’Espolla hi ha una fita amb el text PERLADA (tal com s’anomenava popularment el poble veí) a un costat, i CABANAS a l’altre.  Marcava el límit dels respectius termes municipals
  • Al seu costat una altra fita conté una inscripció de significat desconegut: “DOMAR-LLA
  • A l’Aigüeta hi ha una fita de terme amb els textos CABANAS i FIGUERES
  • En jardins de cases particulars s’hi troben altres fites per delimitar propietats:
    1. Per una banda CONILL i per l’altra ALBERT
    2. Per una banda PONT (Romaguera) i per l’altra una inscripció il·legible
  • A la carretera de Figueres una altra fita recorda el límit de les propietats ALBERT i LLENSA

Bibliografia: