Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història


Deixa un comentari

Alcaldes i regidors

 • 1775.- Miquel Carbó, Bonaventura Soler, Jaume Barrali, Pere Cardoner, Pere Bru, Francisco Sibecas, Francisco Roca
 • 1840/43.- Joan Brusés [Portell?] (1812-?)
 • 1850/51.- Miquel Tuébols
 • 1852.-  Abdón Serra (gener) – Mariano Pou (setembre)
 • 1854.- Jaume Brugat [Oliva?]
 • 1855/57.- Bonaventura Salleras Bru (alcalde), Vicenç Prim, Josep Brugat, Esteve Ventura, Josep Heras (regidors) i Miquel Vergés (Síndic) – Joaquim Prim (Secretari)
 • 1858/60.- Vicenç Sabater
 • 1861/63.- Josep Oliva
 • 1864.- Antonio Conill de Solà
 • 1865/66.- Gerónimo Font
 • 1867.- Rafael Giralt, Pere Serra Prim
 • 1868.- Jeroni Font
  • 1868/69.- José Pou Brusés. President de la Junta Revolucionària
 • 1869/71.- José Ribas Vidal,  José Oliba, Rafel Aguer, José Lleonsí Pagés, José Terrats, Juan Planas i Miguel Bolacell
 • 1872.- José Bascu Rebarter, Juan Pou, José Serra Falgueras, Gerónimo Font, Jaime Pomés, Salvador Pi, José Brugat,  Mariano Ramis i Francisco Municoy (01/02/1872)
  • 1872.- Andreu Brugat Brocumart
 • 1873.- (gener) Juan Pou Brusés, Gerónimo Font Busquets, Mariano Ramis Fortiá, José Bascu Rebarter, José Serra Falgueras, Salvador Pi Serra, José Brugat Salort, Jaime Pomés Serra, Francisco Municoy Hortensi (24/08/1873)
  • 1873 (juliol).- Josep Bascu Rebarter
  • Final 1873/1874.- Josep Pou Brusés
 • 1874/76.- Jaime Pallicer, Martín Navarra, José Ribas, Miguel Bolacell, Miguel Gimbernat, Rafael Aguer, Juan Pey, Juan Solá, Pedro Heras (21/06/1874)
 • 1877/79.- Andreu Brugat Brocumart
 • 1879/80.- Juan Pou Brusés
 • 1881/83.- José Serra Falgueras
 • 1883/86.- Joan Pou Brusés
 • 1887/95.- José Ribas Vidal
 • 1895 (juliol).- Buenaventura Salleras Bru
 • 1896/97.- Buenaventura Salleras Bru
 • 1898/1901.- José Ribas Vidal
  • 1900.- José Ribas, Juan Pey, José Albert, Martín Bret, Juan Gratacós, Esteban Pagés, Miguel Gimbernat, José Monegal. Monegal va presentar renúncia el desembre de 1901.
 • 1902/03.- Juan Tuébols Pallicer, Juan Tuébols Bigas, José Oliva Rebarter, José Rebarter Collsamata, Salvio Miró Trebol, José Albert Hortal, Esteban Pagès Pomés, Miquel Gimbernat Pomés
 • 1904/05.- José Oliva Rebarter
 • 1906.- Luis Gimbernat Prim; síndic: Josep Albert Hortal; regidors: Teodoro Salleras, Joan Quera Hortal, Pere Borrell Sabater. Secretari: Miquel Gimbernat Pomés . Metge: Josep Centelles
 • 1907/10.- Falta el llibre d’actes
 • 1910/11.- Andrés Serra Pagés
 • 1912/15.- José Pagés Batlle
 • 1916/17.- Vicente Cusí Vidal, Jaume Gimbernat, Josep Quera, Amadeu Vergés, Josep Viarnés, Narcís Municoy
 • 1918/19.- Federico Tuébols Bigas
 • 1920/21.- Josep Terrats Carbó, alcalde, i els regidors, Frederic Tuébols, Joan Aguer, Josep Gimbernat, Rafel Colomer, Narcís Parda. Secretari: Josep Gimbernat
 • 1922/23.- Camil Heras Bosch, alcalde; Josep Gimbernat Teixidor, tinent d’alcalde; Josep Noguer Pomés, síndic; Joan Aguer Sucarrat, regidor i síndic suplent, i Rafel Colomer Puig, Agustí Llensa Vidal, Jaume Rebarter Cardoner, Josep Batllori Pijoan, regidors. Vocals associats: Teodor Salleras Pagès, Joan Llombart Pou, Miquel Gimbernat Pellicer, Isidre Porterias Clos, Vicenç Cusí Vidal i Joaquim Viarnés Brugat. El 4 d’octubre de 1823 es dissolt l’Ajuntament en motiu del cop d’estat de Primo de Rivera.
 • 1923/24.- Teodor Salleras Pagès, alcalde; Isidre Porterias Clos, tinent d’alcalde; Josep Aguer Sabater, síndic; Joaquim Viarnés Brugat, síndic suplent i regidor, i Joan Aguer Soler, Miquel Gimbernat Pellicer, Vicenç Cusí Vidal, Joan Llombart Pou, regidors. Vocals associats: Baldomer Llensa Rosell, Joan Batllori Berenguer, Joan Fàbrega Serra, Josep Albert Hortal, Josep Noguer Pomés, Joan Roura Solatges, Vicenç Matas Prim i Joan Ribera Corominas. Baldomer Llensa renuncia al càrrec per tenir més de seixanta anys i el substitueix Joaquim Prats Minobis.
 • 1924/29.- Joaquim Prats Minobis, alcalde; Isidre Porterias Clos, primer tinent d’alcalde; Joan Oliva Fortià, segon tinent d’alcalde; Josep Aguer Sabater, Joaquim Viarnés Brugat, Joan Aguer Soler, Miquel Gimbernat Pellicer i Josep Batllori Pijoan, regidors
 • 1930/34.- Joaquín Torrent Clos, Teodoro Salleras, Benito Pomés Caritg, Camilo Heras Bosch, Agustín Casellas, Juan Aguer Sucarrat, Rafael Colomer Puig, José Gimbernat Teixidor. La Galeria: revista semanal, 13/03/1930
  • 1931.- Joaquín Torrent Clos, Juan Llombart Pou, Miguel Mis Gimbernat, José Olivés Descamps, Juan Aguer Sucarrat, Agustín Llensa Vidal, Juan Noguer Pomés, Pedro Salleras Feliu (15/04/1931)
 • 1934/35.- Josep Noguer Pomés, Conrado Pagés Serra, Pedro Alegrí Batlle, Pedro Martí Casadevall, Vicente Pijoan Sala, Jaume Heras Miró (01/02/1934)
  • En un Ple presidit pel sergent de la Guàrdia Civil Rufino Bosque Pardina (20/10/1934) es destitueix Josep Noguer i es nomena alcalde gestor a Josep Ylla Brugat qui va presentar la dimissió al cap de poques hores.
  • L’Ajuntament va quedar constituït per: Joaquín Viarnés Brugat, alcalde gestor, Vicente Pijoan Sala, Jaime Heras Miró
  • En un Ple presidit per Rufino Bosque Pardina i el guàrdia segon Bartolomé Trujillo Sánchez (24/10/1934) es destitueixen el dos regidors i es “crida” a Joaquín Torrent Clos, Joaquín Prats Minobis, José Gimbernat… L’alcalde gestor és Joaquín Viarnés Brugat
 • 1935/36.- Joaquín Viarnés Brugat, José Quera Isern, Agustín Casellas, Isach, Perdro Salleras Feliu, Vicente Pijoan Sala, José Terrats Comamala (03/05/1935)
 • 1936/38.-
  • Josep Noguer i Pomés, Conrad Pagès Serra, Pere Alegrí Batlle, Pere Martí Casadevall, Vicente Pijoan, Jaime Heras (18/02/1936). El  26/07/1936, Vicenç Hortal Ramis, Pere Noguera Salleras substitueixen a Vicente Pijoan i Jaime Heras
  • Josep Noguer i Pomés, Joan Puigvert Lloveras, Josep Planella Capallera, Pere Alegrí Batlle, Bartomeu Argelés Puig, Joan Pei Costei, Joan Vergés Noguera (18/10/1936)
 • 1938.- Paulino Margou Oliveras. Comissari municipal
  • 1938 (novembre).- Ramon Prunella Beya
 • 1939.-  Juan Reverter Pallicer, Juan Oliva Fortià, José Gimbernat Teixidor i José Aguer Ginastera
 • 1939/42.- José Terrats Carbó
 • 1942/44.- José Ylla Brugat
 • 1944/46.- Pedro Salleras Feliu. Accidental
 • 1946.- Vicente Pijoan Sala. Accidental
 • 1946/50.- Jaime Heras Miró
 • 1951.- Cessa Jaume Heras  i Josep Terrats Comamala pren possessió com a alcalde accidental
 • 1952.- Joan Tuèbols Hortal pren de possessió del càrrec d’alcalde, després que Josep Terrats Comamala, cessés com a alcalde accidental. Joan Tuébols Hortal, el 1941 havia estat elegit Fiscal Municipal. Boletín oficial de la Provincia de Gerona, 153, 23/12/2016)
 • 1973.- Joaquim Olivés Ros
 • 1979.- Miquel Pijoan Sibecas (19/04/1979 – 07/05/1983) (PSC : 4 ; UCD : 3)
  • 1982.- Dimiteixen 5 dels 7 regidors i es crea una gestora municipal. L’alcalde elegit és Vicenç Pellicer (Avui, 26/08/1982)
 • 1983.- Josep Terrats Gimbernat (23/05/1983 – 09/06/1987) (CiU : 4 ; PSC : 3), Joan Soler Masjoan, Pere Ylla LLombart, Agustí Pujolar Castañer, Vicenç Pellicer Cullell, Josep Girgas Comas
 • 1987.- Josep Terrats Gimbernat (30/06/1987 – 25/05/1991), Agustí Pujolar Castañer,  Andreu Serra Fàbrega, Joan Bech Maset, Joan Paret Pey, Joan Llanet Payró, Bartomeu Poch Paltré (CiU : 7). El 1990 Joan Llanet va presentar renúncia al càrrec
 • 1991.- Josep Terrats Gimbernat (15/06/1991 – 27/05/1995) Andreu Serra Fàbrega, Agustí Pujolar Castañer, Joan Bech Maset, Joan Paret Pey, Robert Blanch Giró, Dolors Ferrusola Bosch (CiU : 5 ; PSC : 2)
 • 1995.- Josep Terrats Gimbernat (17/06/1995 – 12/06/1999) Joan Bech Maset, Agustí Pujolar Castañer, Jacint Heras Gimbernat, Maria Sabater Lunati, Francesc Xavier Sala Pujolar, Pere Ylla Batlle(CiU : 5 ; ERC : 2). A finals del 1998 Dolors Ferrusola Bosch va substituir a Xavier Sala Pujolar
 • 1999.- Josep Terrats Gimbernat (03/07/1999 – 24/05/2003) Pere Salleras Parer, Agustí Pujolar Castañer, Alexandre Hernández González, Pere Ylla Batlle, Jordi Roura Hortal, Dolors Ferrusola Bosch (CiU : 4 ; ERC : 2 ; PSC : 1)
 • 2003.- Pere Ylla Batlle (14/06/2003 – 26/05/2007) Jordi Roura Hortal, Joan-March Comes i Casanoves, Xavier Sala Pujolar, Pilar Heras Trias, Maria Rosa Serra Milà, Maria Lluïsa Pérez Serradell (ERC : 6 ; PSC : 1). A finals del 2006 Jordi Heras Casademont substitueix a Maria Rosa Serra Milà
 • 2007.- Pere Ylla Batlle (16/06/2007 – 26/09/2008) Jordi Roura Hortal, Pilar Heras,  Ronald Puppo, Elisabet Salleras, Rafael Brosa Reverte, Francesc Xavier Cumbriu Sirvent (ERC : 5 ; PSC ; 2)
  • 2008.- Jordi Roura Hortal (08/10/2008 – 21/05/2011) El setembre de 2008 Pere Ylla Batlle renuncia a l’alcaldia de Cabanes. Més endavant també va dimitir Pilar Heras
 • 2011.- Àlex Hernández González (11/06/2011 – 22/05/2015) Pere Salleras Parer, Ernest Sala Pujolar, Núria Tubau Lacosta, Rafael Brosa Reverte, Joaquim Coloma Brugués, Anna Cortada Pomés (CiU : 4 : PSC : 3). Franc Cervilla i Vargas va substituir Ernest Sala
 • 2015.- Àlex Hernández Gonzàlez,  Caterina Casanovas i Llaona, Marc Clos i Vico, Andreu Viarnès i Àguila, Núria Tubau i Lacosta (CiU : 5 ; ERC : 2). Eleccions: 24/05/2015 – Presa de possessió: 13/06/2015. El 21/12/2015 Antònia Gimbernat i Gou va substituir Núria Tubau i el 7/04/2016 Franc Cervilla va substituir Caterina Casanovas
 • 2019.- Àlex Hernández Gonzàlez, Andreu Viarnès i Àguila, Dolors Sirvent i Masó, Xavier Serra i Llobet,  Núria Tubau i Lacosta, Magda Pujolar i Tubau,  Delmar Alberto Blasco Bellomaría (Tots per Cabanes: 4 ; Som Cabanes: 3). Eleccions: 26/05/2019 – Presa de possessió: 15/06/2019.