Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història


Deixa un comentari

Campionat d’arada (1995)

El 1995, l’Associació de Llauradors Professionals va convocar la 27a edició del concurs d’arada provincial i comarcalCampionat arada a Cabanes. La competició va tenir lloc el dia 12 de març a la finca “el Mas Nou” i es va complementar amb una exposició de maquinària agrícola.

El dossier, que es conserva a l’Arxiu Municipal, conté 2 cartells, el fulletó i l’acta del campionat, sis fotos,  retalls de premsa i còpia del “saluda” de l’alcalde.

Recull de premsa:

Campionat arada (1995)


Deixa un comentari

Fires i mercats

Segle XII

  • Fira anual de Cabanes
    • Un cas similar pot ser el de la fira anual del lloc de Cabanes, a l’oest de la vila de Peralada, fundada l’any 1188 pel vescomte Dalmau de Rocabertí amb l’autorització del rei Alfons el Cast, i que funcionava l’any 1231 tal com ens consta pels protocols del notari de la ciutat de Vic.
      • A: Farias Zurita, Víctor. El mas i la vila a la Catalunya medieval. Els fonaments d’una societat senyorialitzada (segles XI-XIV). València : Universitat de València, 2009. Pàg. 286