Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història


1 comentari

Plànols antics

Plànol de Cabanes

Cabanes. Plànols antics

Plànols de Cabanes, segles XVIII i XIX. Conté dos plànols del segle XVIII i un de finals del XIX, o principis del XX

Plan y carrers de Cabanes. A: Botet i Sisó, Joaquim. Geografía general de Catalunya [dir. per Francesch Carreras y Candi] Provincia de Gerona. Data: entre 1908 y 1918?. Pàg. 481

Cabanes. Mapa núm. 6. A: Reconnaissance a la boussole et a vue autour de Sn. Fernando [Figueres] : Plan d’ensemble. Autor: França. Exèrcit. Corps du Génie. Any de l’original 1808. Editor digital: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Plànols del segle XVIII
Biblioteca Nacional de España: Biblioteca digital hispánica – Terme de Cabanes

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Arxiu Municipal de Cabanes

  • 1869.- Proyecto de rectifiación que por medio de estacada pretende realizar el magnífico Ayuntamiento del pueblo en Cabanas en el Río Muga, partido de Figueras (Figueres, 30/4/1869). Aprovat per Alejandro Comalat, mestre d’obres
  • 1929.- Deslinde del Término Municipal de Figueras con el de Cabanas (Figueres, 24/1/1929). Signat per els alcaldes i secretaris de Figueres i Cabanes i per Antonio Papell, celador municipal de Figueres
  • 1952.- Plano topográfico del canal a través de la población (Girona, oct. 1952). Aparellador: R. Castells Torrent

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.