Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història


Deixa un comentari

Màquina d’escriure (1936)

L’errada de situar el nostre poble a Castelló de la Plana ve de lluny. El 1936, una màquina d’escriure, marca Hispano Olivetti abans d’arribar al nostre poble va anar a parar a Castelló de la Plana. El malentès i l’inici de la Guerra Civil, van provocar que necessités més de mig any per anar de Barcelona a Cabanes.

Documents 1936

acord del ple 1936

 • Al Ple Municipal del 31 de maig l’alcalde informa de la necessitat d’adquirir una màquina d’escriure Hispano Olivetti, de les gestions que s’han fet per conèixer les condicions de compra i de l’obligació que tenen les Corporacions públiques de comprar productes espanyols.  L’Ajuntament acorda per unanimitat la compra de la màquina.
 • El mateix dia, l’alcalde Josep Noguer encarrega la màquina d’escriure al Sr. Lluis Balot, representant de l’empresa Hispano Olivetti a Figueres
 • El 16 de juny, l’empresa informa que, per mediació del Recader Moncanut, remet la màquina Model 40 (B-núm. 49.124), atenent així la comanda cursada per l’inspector Sr. Albarracin. També demanen que una vegada comprovat el seu bon funcionament, l’Ajuntament ha de tornar la màquina que els havien deixat en qualitat de prova.
 • El 7 de juliol, l’empresa informa que la sucursal de Barcelona ja ha fet entrega de la màquina
  • … Esclata la Guerra Civil
 • 23 d’octubre, un document dona fe que s’ha rebut de l’Ajuntament de Cabanes la màquina M40 B Nº 49124 per arreglar-la i enviar-la. El document  signat a Cabanes per un representant de Hispano Olivetti, possiblement seria a Castelló de la Plana.
  • He recibido del Ayuntamiento de Cabanas la máquina Mo 400 BNº 49124 para arreglar y mandarsela asi que esté el arreglo efectuado
 • El 28 d’octubre, l’empresa reclama el pagament de 500 ptes a compte del total import de la màquina i informa que a finals de novembre enviaran el rebut al banc
 • El 5 de novembre, l’Ajuntament de Cabanes informa l’empresa que no han rebut la màquina i que el Centre de Recaders de Barcelona els ha informat que, per error, l’havien enviada a Castelló de la Plana, alhora que els demanen que resolguin l’error.
  • … Cosa que els hi fem avinent per tal de que procurin fer-la retornar, advertint-li’s que a la provincia de Castelló hi ha una població que també s’anomena com la nostra CABANES, ja que ho sabem perquè inclús ens hi han dirigit cartes nostres
 • El 26 de novembre, l’empresa informa que el dia 19 van enviar la màquina pel centre de recaders “La Pubilla” amb l’encarrec de recollir la màquina núm. 50.932 que havien deixat en dipòsit. Es queixa que l’Ajuntament no ha notificat la recepció de la màquina, ni ha retornat la que tenia en préstec. Una nota a mà explica: Per equivocació varen entregar al recader de Castelló de la Plana. Ho reclamarà.
 • L’acta municipal del 12 de desembre de 1936 constata que s’han pagat 500 ptes. a Hispano Olivetti per la primera paga de la màquina d’escriure adquirida a plaços i 7 ptes. al Sindicat de Transport de Figueres pels ports de les màquines d’escriue.

màquina d'escriure