Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història


Deixa un comentari

Sufragi femení

8 de marestatut municipalzo,
aniversario de la concesión parcial del voto a la mujer española por D. Miguel Primo de Rivera
A: Plataforma 2003

La primera vegada que es va admetre a Espanya el sufragi femení va ser el 1924 quan les dones cap de família van ser reconegudes com a electores i elegibles. Segons l’Estatut Municipal (*), del 8 de març de 1924, aquest electorat femení s’incorporà al cens electoral amb el resultat de 1.729.793 dones sobre un cens de 6.783.629 votants.

(*) Estatuto Municipal. Gaceta de Madrid, 69 (09/03/1924) pàg. 1223

Artículo 51. Serán electores en cada Municipio los españoles mayores de veintitrés años, y elegibles los mayores de veinticinco que figuren en el Censo electoral formado por el Centro correspondiente del Estado. Tendrán el mismo derecho de sufragio las mujeres cabeza de familia, con cuyos nombres se formará un apéndice al Censo electoral de cada Municipio. Figurarán en este apéndice las espa­ñolas mayores de veintitrés años que no estén sujetas a patria potestad, autoridad marital ni tutela, y sean vecinas, con casa abierta en algún término municipal.

Al llibre Jefatura Superior de Estadística. Renovación total del Censo Electoral ordenada por Real Decreto de 10 Abril 1924. Provincia de Gerona, Cabanes hi apareix amb un cens de 242 homes i 57 dones, dels quals se n’especifica nom i cognoms, edat, domicili, professió i si saben llegir i escriure. De les persones censades es constata que saben llegir i escriure un 87,2% dels homes i només un 38,6% de les dones

cens electoral

Entre els oficis hi trobem:

 • homes
  • labrador (186)
  • propietario (12)
  • albañil (3)
  • bracero (3)
  • carpintero (3)
  • carretero (3)
  • herrero (3)
  • pastor (3)
  • comercio (2)
  • guarnicionero o talabartero (2)
  • jornalero (2)
  • molinero (2)
  • secretario (2) José Pou Brusés (80 anys), vivia al carrer Canal, 1 – José Gimbernat Municoy (40 anys) vivia al carrer Castillejos, 1cens electoral
  • barbero (1)
  • carnicero (1)
  • panadero (1)
  • cortante (1)
  • cubero (1)
  • empleado (1)
  • estudiante (1)
  • guarda (1)
  • industrial (1)
  • maestro (1) Mateo Coll Juncà (28 anys), vivia al carrer Espolla, 3
  • músico (1) Enrique Cullel Sagols (27 anys), vivia a carrer de la Torre, 7
  • peón caminero (1)
  • retirado (1)
  • sacerdote (1) José Costa Masot (56 anys), vivia a la rectoria, carrer Escudillers,3
  • sirviente (1)
  • veterinario (1) Francisco Tuébols Bigas (61 anys), vivia al carrer 2 de maig, 12. Era germà de l’avi de Joan Guillamet Tuèbols
 • dones
  • su sexo (43) Entre elles Concepció Ribas de Conill (49 anys) i Roser Ribas Vidal (72 anys), germana i tia d’Antoni Ribas de Conill
  • jornalera (6)
  • labradora (3)
  • propietaria (2) Dolors Pagès Dalmau (67 anys), vivia al carrer Colón, 2 – Isabel Tuébols Pallicer (49 anys)
  • maestra (1) Soledad Nart Condó (28 anys), vivia al carrer Colón, 37
  • panadera (1)
  • sirvienta (1)

Bibliografia:


2 comentaris

Casernes militars-Padró municipal, 1945

Padro municipal…  El mes d’abril de 1945, arran de les incursions dels maquis per la zona fronterera, [Manuel Baturone] fou enviat amb la divisió 123 a l’Empordà i s’establí a Vilabertran per tal de reforçar el control del territori del nord-est català….

…  L’anomenada Línia P, abreviació de la “P” de Pirineus, també coneguda com a Pérez o Gutiérrez, no és més que un nom amb el que es va voler designar el conjunt d’obres fetes durant els anys quaranta i principis dels cinquanta per tal de fortificar els Pirineus d’una possible invasió externa …  … El conjunt dels búnquers de la Jonquera formen part de l’anomenada Línia P. Es va començar a construir l’any 1943. Aquest nom era amb el que es coneixia una línia defensiva i estratègica de búnquers que s’allargava al llarg del Pirineu, amb un traçat més o menys paral·lel al traçat de la frontera. La línia P era especialment consistent en els punts per on passaven les grans vies de comunicació. Això va fer que l’Alt Empordà i en concret la Jonquera i la N-II fossin un dels focus importants

Entre el 1944 i 1948, al nostre terme municipal hi havia tres búnquers anticarro (línia P) situats estratègicament prop del pont que creua el riu Llobregat. Al costat de Cabanes n’hi havia dos, avui desapareguts, (un per les riuades i l’altre per la mà de l’home) que estaven situats un a cada costat del pont i un altre al costat de la carretera.

Cabanes, com altres pobles de la comarca, va haver d’habilitar casernes per acollir les tropes encarregades de contenir un possible atac del maquis i controlar els diferents punts de la “Línia P”. Així ho reflecteix el padró municipal de desembre de 1945, amb quasi 400 soldats hostatjats en diferents indrets del poble.

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, aquesta va ser la població cabanenca dels primers anys del franquisme:

 • 1936.-  742 habitants
 • 1940.-  663 habitants
 • 1945.-  1040 habitants, 696 homes i 344 dones
 • 1950.-  663 habitants

El padró de 1940, no contempla els soldats del Batalló de Treballadors, núm. 136, que ocuparen la casa de Can Turà, sigui per què no es va considerar convenient censar els soldats o per què a finals d’any la casa ja estava desocupada.

El llistat del cens de l’any 1945, ens explica el perquè de l’espectacular augment de població i la desproporció entre els dos sexes, ja que hi trobem 366 soldats i 16 militars empadronats a Cabanes. Més d’una tercera part de la població cabanenca era personal de l’exèrcit espanyol.

Els 16 militars estaven repartits en cases particulars. Nou eren solters i set estaven casats, dos d’ells estaven acompanyats de les seves esposes i un vivia amb la seva dona i la seva filla, una nena de 9 anys.

La tropa s’hostatjava en tres casernes:

 • Can Navarra
  • Plaça de l’oli, 3 –  136 soldats
  • Carrer d’Espolla, 15 – 72 soldats
 • Carrer Colón, s/n – 64 soldats. Encara que el document del padró municipal no ho aclareix exactament, sembla que seria als baixos de l’escola de nens
 • Carrer Escoles, s/n – 94 soldats. Possiblement a la Sala de l’Ajuntament

padro 1945

Aquests soldats, majoritàriament joves solters, havien nascut entre 1922 i 1924 en diferents indrets de Catalunya. No arribaven a la cinquentena els nascuts en altres províncies espanyoles, mentre que dels setze militars, només tres havien nascut a Catalunya.

El 1950 els soldats ja no eren al poble, es desconeix en quin moment es van retirar les tropes, tot i que se sap que entre 1947 i 48 encara hi havia militars hostatjats en cases particulars.

Font: Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà

Bibliografia: