Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història


1 comentari

Llinatges medievals

A l’article: Marquès, Josep Ma. Llinatges medievals de l’Empordà. Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, núm. 28, (1995). pàg. 91-93, hi apareix l’arbre genealògic d’una família que va viure a Cabanes entre els segles XI i XII.

  • Entre d’altres persones hi apareixen: Bergundis, Constança que va dictar testament el 1072, Arnau de Cabanes que va fer testament el 1125, la seva filla Maria de Cabanes que va testar el 1191 i Ramon de Cabanes, cosí de Maria, que signa un document l’any 1169
  • També hi apareixen uns quants personatges relacionats amb aquesta família i d’altres que tenien propietats a Cabanes

Vegeu: Arnau de Cabanes