Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història

Taller d’història de Maçanet de la Selva

Blog del Taller d’història de Maçanet de la Selva

El Taller d’Història va néixer al 1981 quan un grup d’entusiastes van ajuntar voluntats amb ganes de deixar constància dels canvis demogràfics que patien a Maçanet. Entre les seves tasques més remarcables cal destacar la publicació de llibres d’història local i la restauració d’edificis. Fins ara han treballat en la recuperació de quatre edificacions.

El castell de Torcafelló (capella de Sant Jordi)

Es troba al turó de Sant Jordi i  està compost per la capella de Sant Jordi, del segle XV -fortificada al segle XIX quan fou convertida en torre de telegrafia òptica- i les restes del castell medieval de Torcafelló. El conjunt va ser objecte d’una restauració i duta a terme per Taller d’Història de Maçanet de la Selva entre els anys 1988 i 1997, i d’unes excavacions arqueològiques entre els anys 1999 i 2006 què van permetre descobrir la major part de les restes soterrades del castell.

Plafons informatius:

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

El pou de glaç de Buscastell

El comerç de neu i glaç a Catalunya tingué una rellevant importància i els segles XVI-XVII, i sobretot el XVIII, foren cabdals pel seu desenvolupament, esdevenint un gran negoci. La seva instal·lació era, sovint, una concessió del senyor de la zona a famílies amb poder econòmic, social i polític i es posava sota la vigilància d’un comissari inspector que controlava la producció i el pagament dels impostos corresponents.
Aquesta nova indústria es va convertir en un complement econòmic molt important per a molts pagesos perquè complementava la seva activitat agrícola, i també va ser influent en d’altres oficis, com els jornalers que participaven en els treballs d’empouar i desempouar i els traginers.
L’abandonament dels pous a partir de mitjan del segle XIX fou degut a l’aparició de la tecnologia (electricitat) que permetia la fabricació industrial del glaç.

Plafons informatius:

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

La torre de telegrafia òptica de Puigmarí

La telegrafia òptica va néixer a França a final del segle XVIII, en el període de la Revolució Francesa, amb la finalitat de transmetre avisos o novetats militars. Era un sistema visual fonamentat en les diferents posicions d’uns braços articulats situats sobre un llarg pal de fusta i amb els quals, segons la seva posició, es configurava un codi de centenars de paraules i frases. A cada torre hi havia un operador que, amb unes ulleres per llarga distància, veia la torre precedent i la següent. La seva tasca consistia a observar els senyals que s’emetien  i retransmetre’ls a la torre següent. Aquest sistema permetia comunicar missatges a molta més velocitat que amb el tradicional correu a cavall, connectant llargues distàncies en poques hores. Els grans inconvenients del sistema eren que no podia funcionar ni a la nit ni amb mala visibilitat i que necessitava mobilitzar una gran quantitat d’operadors.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.