Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història

Segle XIX. Documents

Documents administratius. Oficis, cartes i esborranys (1830/32 ; 1838 ; 1840 ; 1876/79 ; 1882/83)
(Mal estat de conservació)
1830

 • maig, 14.- Esborrany de carta signada per Vicente Brusés i una nota
  desembre, 11.- Martí Arnall, batlle de Peralada, informa que ha de reparar la carretera de Peralada a Vilabertran i demana el suport de dos carros i dos peons durant un dia

1831

 • gener, 26.- Relació de comptes pendents de cobrament reclamats per Narciso Font
 • juny, 25.- Carta explicant la situació dels comptes de les contribucions des de l’any 1815 al 1829
 • setembre, 23.- Notificació d’avis per a Geronimo Soler i Antonio Canteñs en relació a la caixa de reclutament
 • setembre, 17.- Ofici del poble de «S. Pablo de la Calzada»
 • setembre, 29.- Carta manifestant que D. Antoni Conill reclama 980r
 • desembre, 22.- Ofici demanant a l’Ajuntament i al Rector de la parròquia que informin sobre la conducta de Mauricio Municoy, que es troba a la presó

1832

 • gener, 10.- Ofici del «Gobernador Militar y Político del Corregimiento de Figueras» informant que el rector es nega a donar la relació de la «manda pía» i exigint el compliment
 • març, 28.- Ofici de l’Ajuntament de Figueres demanant si un any enrere al terme de Cabanes s’ha comès algun robatori i en aquest cas qui eren les víctimes i si es van obrir diligències

1838

 • octubre, 4.- Circular de la Diputació de Girona demanant l’inventari de las «alhajas» de les esglésies
 • octubre, 10.- Avís d’expedició d’un ban del Capità General
 • octubre, 10.- Ofici del «Gobierno de Figueras y su Distrito» instant a presentar-se davant del «Cuerpo Diocesano bajo a multa de 15 r en su defecto»
 • octubre, 10.- Ofici de la «Comisión de Arbitrios de Armortización del partido de Figueras»
 • octubre, 11 i 12.- Circular de la Comandància d’armes de Peralada reclamant el cobrament de la contribució pel manteniment de l’exèrcit als punts de fortificació
 • octubre, 13.- Esborrany de carta
 • ?? .- Esborrany de reclamació a morosos

1840

 • gener, 11.- Ofici de «Intendencia de la Provincia de Gerona» informant del repartiment de les contribucions
 • gener, 25.- La «Junta electoral de Sres Oficiales del Batallón de Milicia Nacional de esta Villa (Peralada) y Pueblos comarcamos» nomena «Cabo Brigada D. Pedro Serra individuo de la Milícia Nacional de ese Pueblo»
 • febrer, 9.- Ofici convocant per al reconeixement del terme a fi de preparar la contribució cadastral (encapçalat amb el segell de l’Ajuntament)
 • febrer, 10.- Ofici de la «Comisión Subalterna de Arbitrios de Amortización del Partido de Figueras»
 • febrer, 10.- Ofici de la «Diputación Provincial de Gerona»
 • febrer, 26.- Ofici del President de la Diputació de Girona en relació a l’impost que grava el consum de carn fresca
 • agost, 14.- Ofici de la «Comisión de la Instrucción Primaria de la provincia de Gerona» notificant que D. Pedro Abdón Anglada ha presentat una queixa al·legant que l’Ajuntament ha donat la seva plaça de mestre a Pelegrino Carreras i que reclama la seva reincorporació i l’abonament del sou
 • agost, 26.- Ofici de la «Junta Diocesana de Dotación y Clero del obispado de Gerona» adreçat al rector de la parròquia
 • agost, 26.- Ofici de la «Junta Diocesana de Dotación y Clero del obispado de Gerona» reclamant a Alcaldes i Rectors la relació dels «fruits» recollits i dels contribuents que han de pagar «primícia» i el 4% del que s’ha recollit
 • agost, 29.- Ofici de «Intendencia de la Provincia de Gerona» reclamant el delmedel 1837
 • desembre, 11.- Carta signada al castell de Sant Ferran informant del mal estat de la tresoreria i demanant quina quantitat pot aportar el poble

1876-77-78-79-82-83

 • Esborranys d’agraïment al mestre

sense data

 • Notificació de l’import de les despeses de fortificació del poble (14598,30)
 • Resposta a l’ofici de convocatòria per tractar el nomenament d’un pèrit i per practicar un nou reconeixement del terme en relació a la contribució cadastral
 • Ofici informant de la formació d’una «taba»
 • Nota demanant al Sr. Pou que es canviï el nom de la contribució del Sr. Savá
 • Esborrany de carta
 • Carpetes